Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ИСТОРИЈАТ

Зачетак је у Краљевини Србији, 1894. године, када су уведени ''инспекторати'', а 1911. године,  формирана је ''Главна инспекција целокупне Војске''.  Даљи развој уследио је у Краљевини Југославији, кроз инспекције родова (1919. – 1923. године), Инспекцију земаљске одбране (1930.) и Врховну инспекцију војне силе (1940.).
У периоду 1945. – 1993. године:

  • април 1948. - формирана је Главна инспекција Југословенске армије, потчињена министру народне одбране;
  • октобар 1948. – наредбом Врховног команданта регулисано да је Главна инспекција непосредни орган Врховног команданта и министра народне одбране;
  • јануар 1951. – Главна инспекција је претпочињена начелнику Генералштаба Југословенске армије;
  • 1953.- наредбом Врховног команданта Оружаних снага расформирана је Главна инспекција. Пренете су надлежности па општу инспекцију врше начелник Генералштаба, државни подсекретари, начелник Позадине Југословенске народне армије и лице које одреди државни секретар за народну одбрану а посебну инспекцију – начелници родова и служби;
  • 1967. – формирана је Главна инспекција ЈНА, као орган државног секретара за народну одбрану;
  • 1970. - Главна инспекција ЈНА преименована у Главну инспекцију народне одбране;
  • 1971. - Одељење за контролу материјалног и финансијског пословања претпочињено је Главном инспектору народне одбране;
  • 1982. - Савезни секретаријат за народну одбрану добија и послове инспекције заштите ресурса, за потребе ЈНА.

Период после 1993. године карактерише да су, тадашње, Савезно министарство за одбрану и Генералштаб Војске Југославије имали своје инспекцијске органе.
Инспекција Војске Југославије преформирана је, 2002. године, у Инспекторат одбране, као организациону јединицу Генералштаба ВЈ, непосредно одговорну председнику Савезне Републике Југославије, да би, наредне године, био претпочињен Врховном савету одбране. Следећа, организацијска, доградња уследила је 2005. године, када су преузете надлежности (из области материјалне, финансијске, трговинске и грађевинске инспекције и одбрамбених припрема друштва) и део људства, расформиране, Инспекције Министарства одбране Србије и Црне Горе.
Коначно, Законом о министарствима, 15.05.2007. године, Инспекторат одбране је дефинисан као орган управе, у саставу Министарства одбране. Успостављањен је и  регулаторни оквир, пошто су, Законом о одбрани (децембар 2007.г.), прописани инспекцијски послови у области одбране. Децидно је наведено да те послове врши Инспекторат одбране (претходни Закон о одбрани, из 1993. године, прописивао је инспекцијске послове, само, из надлежности, тадашњег, Савезног министарства за одбрану). Створени су услови да министар одбране донесе Правилник о раду инспектората одбране (чиме је, између осталог, стављено ван снаге 7 ранијих правилника, донетих од 1979. до 1990. године, који су се односили на ову област), али и пропише елементе, садржај и стандарде за оцену стања и способности субјеката инспекције.
Садашња структура је устројена у мају 2011. године.