Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ИСТОРИЈАТ

Зачетак функције инспекција у одбрани је у Краљевини Србији, 1894. године, када су уведени “Инспекторати”.

1911. године формирана је “Главна инспекција целокупне Војске”. Даљи развој уследио је у Краљевини Југославији, кроз инспекције родова (1919. – 1923. године), Инспекцију земаљске одбране (1930. г.) и Врховну инспекцију војне силе (1940. г.).

У послератној Југославији формирана је Главна инспекција ЈНА (1949. г.), преформирана у Главну инспекцију Оружаних снага (1967. г.), односно Главну инспекцију народне одбране (1970. г.).

Инспекторат одбране формиран је на основу Наређења председника Савезне Републике Југославије, 22.02.2002. године и одлуком Врховног савета одбране од 15.03.2003. године.

Законом о министарствима, од 15.05.2007. године, Инспекторат одбране је дефинисан као орган управе у саставу Министарства одбране. Садашња структура Инспектората одбране устројена је у јуну 2017. године, а измене структуре унутрашњих јединица у марту 2018. године.