Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Методологија остваривања функција Инспектората

 1. годишњи план инспекцијских надзора
 2. месечно наређење директора Инспектората одбране за инспекцијски надзор
 3. план инспекцијског надзора
 4. припрема за извршење инспекцијског надзора
 5. извршење инспекцијског надзора
 6. извештај директору Инспектората након завршетка инспекцијског надзора
 7. израда Записника о извршеном инспекцијском надзору
 8. решавање жалби надзираног субјекта на записник
 9. подношење дисциплинских, прекршајних и кривичних пријава
 10. достављање месечних извештаја председнику РС и МО о инспекцијским надзорима
 11. годишњи извештај о раду ИО председнику РС и МО
 12. посебни извештаји и анализе председнику РС, МО и Народној скупштини РС